Privātuma politika

ATJAUNOTS 2020.03.24

Pamatinformācija

Šīs vietnes operators ir UAB “Baltic transline” (turpmāk – “mēs” vai “Datu pārzinis”). Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Privātuma politika”) tiek izklāstīts un izskaidrots, kā tiek vākti un tālāk apstrādāti jūsu personas dati, kad izmantojat šo vietni. Šajā Privātuma politikā izklāstītie noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu saturam un/vai izmantojat pakalpojumus, neatkarīgi no izmantotās ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora utt.).

Datu pārziņa informācija:

UAB “Baltic transline”
Juridiskās personas kods: 235584990
Juridiskā adrese: R. Kalantos iela. 49, Kauņa.
E-pasts: [email protected]

Mēs apstiprinām, ka jūsu dati tiks vākti saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas piemērojamām tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem un ka tiks piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu mūsu apkopotos datus par jums pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un/vai modificēšanu. Datu pārziņa darbinieki parakstīja rakstisku solījumu neizpaust un neizplatīt darbā iegūto informāciju trešajām personām.

Personām, kas ir jaunākas par 14 gadiem, nav atļauts iesniegt personisko informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai sociālo mediju kontus. Pirms personiskās informācijas izpaušanas jums ir jāsaņem savu likumīgo pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizbildņu un aprūpētāju) apstiprinājums, ja esat jaunāks par 14 gadiem.

Privātuma politikā lietotie termini ir saprotami tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr.2016/679 (ES).

Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu Privātuma politiku, jo jūs piekrītat šeit norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem katru reizi, kad piekļūstat šai vietnei. Lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni un neizmantojiet mūsu saturu vai pakalpojumus, ja nepiekrītat šiem noteikumiem.

Noklikšķiniet uz lodziņa “Uzzināt vairāk” katrā sadaļā, lai atrastu detalizētu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un mūsu uzņēmējdarbības specifiku.

Kā mēs ievācam informāciju par jums?

Jūsu personas dati vai visa informācija par jums, kas ļauj mums jūs identificēt, tiek apkopota vairākos veidos:

 • Informāciju (personas datus) varat sniegt pats;
 • Informācija par jums var tikt ievākta automātiski;
 • Dažos gadījumos varam iegūt informāciju par jums no trešajām pusēm, un varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem.

Kādu informāciju (personas datus) mēs par jums apstrādājam?

Lai gan mēs cenšamies savākt pēc iespējas mazāk informācijas par jums, mēs apkopojam šādu informāciju, lai nodrošinātu savu darbību izpildi:

 • Informācija, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu pārdot/iznomāt mūsu produktus vai sniegt jums mūsu pakalpojumus;
 • Informācija, ko sniedzat, zvanot vai sūtot mums e-pastu;
 • Informācija, kas ir nepieciešama, lai izpildītu jūsu pieprasījumu;
 • Informācija, kas nepieciešama jūsu identitātes noteikšanai;
 • Informācija par izmantoto ierīci.

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Iepriekš minētā jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta šādiem nolūkiem:

 • Lai noslēgtu ar jums līgumu, izpildītu līgumu, ko esam ar jums noslēguši (piemēram, preču iegāde, pakalpojumu sniegšana, noma/īre), kā arī lai paziņotu informāciju par līgumu un citiem līgumiskiem jautājumiem;
 • Lai sniegtu nepieciešamos datus mūsu partneriem (piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un bankām), lai noslēgtu vai izpildītu līgumus (tostarp darbības pirms līguma noslēgšanas);
 • Rēķinu izrakstīšana un piegāde, uzskaite/grāmatvedība;
 • Lai sniegtu jums citus pakalpojumus;
 • Lai sniegtu jums informāciju par preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu vai citu informāciju pēc jūsu pieprasījuma;
 • Lai uzzinātu, kā lietotāji izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu;
 • Lai aizstāvētu savas intereses tiesā vai citās iestādēs;
 • Lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, noteiktu laiku glabāt jūsu personas datus, ja to pieprasa tiesību akts, sniegt datus tiesībsargājošajām iestādēm, ja to pieprasa tiesību akts vai pēc iestādes pamatota pieprasījuma utt.)
 • Citi veidi ar jūsu piekrišanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības nosūtīt reklāmas informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem mūsu klientiem uz e-pasta adresi, ko esam saņēmuši no viņiem saistībā ar mūsu preču vai pakalpojumu pārdošanu, un ka mūsu klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šāda tiešā mārketinga satura saņemšanas no mums, paziņojot mums par savu izvēli, nosūtot mums e-pastu uz [email protected] vai noklikšķinot uz e-pasta ziņojumā norādītās abonementa anulēšanas saites. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, kas notika pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes pamatiem:

 • Atbilstība likumdošanas prasībām;
 • Ar jums noslēgtā līguma izpilde;
 • Mūsu likumīgās intereses, ja vien jūsu privātās intereses nav noteicošās;
 • Atsevišķos gadījumos – jūsu piekrišana.

Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:

 • Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma (piemēram, uzņēmumi, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus);
 • Pārējiem grupas uzņēmumiem;
 • Atbildīgiem sadarbības partneriem (piemēram, finanšu vai apdrošināšanas līguma gadījumā mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar līzinga, kredīta un apdrošināšanas firmām);
 • Tiesībaizsardzības iestādēm;
 • Citām pusēm, ja to pieprasa likumi vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses (piemēram, tiesām, parādu piedziņas procesā iesaistītajām personām, tiesu izpildītājiem).

Uz kurām valstīm tiek pārsūtīti jūsu personas dati?

Mums var būt nepieciešams laiku pa laikam nosūtīt jūsu personas datus uz citām valstīm ar ne tik stingru datu aizsardzības politiku. Šādos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu pārsūtīto personas datu drošību.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu personas datus?

Lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkā, mēs esam ieviesuši saprātīgus un nepieciešamus fiziskus un tehniskus aizsardzības pasākumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, neviena tīmekļa vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav 100% drošs.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

Mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Izņemot gadījumus, kad tiesību akti mums pieprasa glabāt informāciju nodokļu vajadzībām vai ja dati var būt svarīgi pirmstiesas izmeklēšanai, personas dati tiks dzēsti, tiklīdz mērķis būs sasniegts. Jebkurā gadījumā saglabāšanas termiņš nepārsniegs 10 gadus. Pēc šī perioda dati tiks dzēsti, lai tos nevarētu pavairot.

Jūsu tiesības

Atkarībā no situācijas datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbības gaitā, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīstieties ar saviem datiem un to apstrādes veidu (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt labot vai, atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • Pieprasīt savu datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam“);
 • Pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi uz kāda no leģitīmiem pamatiem (tiesības ierobežot);
 • Pieprasīt Datu pārzinim sniegto datu pārsūtīšanu (tiesības nodot);
 • Jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi sabiedrības interesēs vai gadījumos, kad apstrāde ir nepieciešama, darbojoties Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmajās interesēs; jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu (tiesības iebilst);
 • Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Mēs nodrošinām jums ērtu veidu, kā izmantot šīs tiesības. To var izdarīt, zvanot uz norādīto tālruņa numuru, rakstot mums uz šo e-pasta adresi vai izmantojot noteiktas saites, kas norādītas mūsu sniegtā reklāmas satura materiāla apakšā, ja esam jums snieguši šādu reklāmas saturu.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības vai brīvības ir pārkāptas, iesakām vispirms sazināties ar mums. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem un risinātu visus jautājumus pēc iespējas ātrāk, cik ātri vien juridiski iespējams, lai jūs varētu būt pārliecināti par jūsu personas datu apstrādes likumību un drošību.

Mēs varam liegt jums izmantot iepriekš minētās tiesības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu noziedzīga nodarījuma, oficiālās vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību, kā to paredz likums.

Sazināties ar mums

Lūdzu, sazinieties ar mums jebkādā jums ērtā veidā, ja konstatējat neatbilstību Privātuma politikai, drošības pārkāpumu mūsu tīmekļa vietnē vai ja jums ir kādas citas problēmas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi:

UAB “Baltic transline”
Juridiskās personas kods: 235584990
Juridiskā adrese: R. Kalantos iela. 49, LT- 52303, Kauņa
E-pasts: [email protected]

Nobeiguma noteikumi

Privātuma politika tiks pārskatīta un grozīta pēc Uzņēmuma nepieciešamības, bet vismaz reizi divos gados vai ikreiz, kad tiks ieviesti jauni tiesību akti, kas regulē personas datu apstrādi. Mēs jūs informēsim par jebkādām būtiskām izmaiņām Privātuma politikā, ievietojot paziņojumu tīmekļa vietnē, kad mēs to atjaunināsim. Mēs uzskatīsim, ka jūs piekrītat atjauninājumā norādītajām papildu prasībām, ja piekļūsiet vai izmantosiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus pēc paziņojuma publicēšanas.

 

Sīkdatnes

Šī vietne ir iestatīta, lai pieņemtu visas sīkdatnes, lai nodrošinātu lapas funkcionalitāti un optimizētu jūsu sērfošanas pieredzi. Ja turpināsiet, nemainot šos iestatījumus, tiek uzskatīts, ka jūs esat devis savu piekrišanu. Sīkdatņu lietošanas noteikumus varat atrast vietnē šeit .

Es piekrītu
Iespējas
Jūs varat izvēlēties, kuras sīkdatnes atļaujat

Lai atvieglotu vietnes lietošanu, nepieciešamās sīkdatnes aktivizē galvenās funkcijas, piemēram, lapu pārlūkošanu un piekļuvi vietnes aizsargātajām zonām. Bez šīm sīkdatnēm vietne pareizi nedarbosies.

Izmantojot statistikas sīkdatnes, kas apkopo anonīmu informāciju un ziņo par to, vietņu īpašnieki var uzzināt, kā apmeklētāji vietni izmanto.

Success

Pieprasījums nosūtīts

Paldies!

Uždaryti
Success

Pieteikums nosūtīts

Paldies par Jūsu interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Esam saņēmuši Jūsu informāciju un sazināsimies ar atlasītajiem kandidātiem.

Uždaryti
Success

Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu 30 minūšu laikā darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00.

Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk citā laikā.

Uždaryti